Klarar du dig utan el och vatten i tre dygn?

12 mars, 2017 - 16:10 -- styrelsen

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Detta förmedlas av ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Göteborg kommun har gått ut med följande information (klicka på länken): Så här klarar du dig i tre dygn - Förbered dig

Om ni är intresserade kan ni läsa mera här (klicka på länken): www.msb.se och www.72timmar.se

Tags: