Infravärme

28 augusti, 2011 - 14:03 -- styrelsen

I samband med inglasningen har vi även tittat på möjligheten till att kollektivt köpa infravärme. Vi håller på att ta fram ett par olika förslag i olika prisnivåer tillsammans med en elfirma och kommer att presentera dem så snart som möjligt. Detaljer i placering och dylikt kommer vi dock inte att styra, utan det får istället varje lägenhet som bestämmer sig för att köpa besluta i samråd med elektriker.