Förändringar i styrelsen

4 september, 2012 - 08:50 -- styrelsen

Anita Haglund valdes in i styrelsen vid senaste årsstämman men har valt på egen begäran att lämna
sitt uppdrag.

Tags: