Om huset

Huset byggdes 2008, i samarbete mellan Tornstaden och AF-bygg. Huset växte upp i ett område tillsammans med en ytterligare bostadsrättsförening – och framtida samarbetspartner – Brf Horisonten 1 samt två hyreshus. (På bilden nedan hus 2 respektive 1 och 4!)
I föreningen finns:

  • 57 lägenheter
  • 49 garageplatser och 4 uteplatser, med separat kö
  • Förråd i källaren, cirka 2 kvadratmeter per lägenhet.
  • Gemensamt cykelrum
  • Gemensamt gym på bottenplan