Kontakt

Styrelsen

Styrelsen består för verksamhetsåret 2015/2016 av:
Hans Rosenström, Maja Hogander, Bengt-Åke Jonsson, Jan Fredricsson, Niklas Persson och Sara Ahlm

Styrelsen kontaktas via föreningsbrevlådan i entrén eller e-post info@brfhorisonten2.se.

Ekonomisk- och avtalsförvaltare

Föreningens ekonomiska förvaltning samt avtalsförvaltning sköts av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Kundtjänst når du på 0771 – 722 722.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning sköts av EF Byggledning. Kontakt hanteras via styrelsen.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln sköts av Aspliden Bygg- och Fastighetsservice.
Vid felanmälan eller problem med fastigheten under vardagar 07.00-16.00 kontaktar ni Leif Hansson på 0706 – 69 90 90 eller leif.aspliden@spray.se

Journummer

Vid akut skada övriga tider; under kvällar, helger samt de tider vår fastighetsskötare inte arbetar, skall Låsinväst kontaktas på 031 – 80 24 24.

Hiss

Hisservice och avhjälpande av fel sköts av Kone. Vid fel ringer ni 020 - 73 55 77. Numret finns även uppsatt i hissen.

Portar i garaget

Om portarna i garaget slutar fungera så meddelas styrelsen info@brfhorisonten2.se. Styrelsen ombesörjer felanmälan till berörd part.

Brand

Vid brand, ring alltid 112.
Brandsläckare finns på entréplan vid postboxarna samt nere i garaget.
Håll våningsplanen fria från brännbart material.

Securitas

Securitas fastighetsjour nås på 010 - 470 53 00. Gäller då man får problem med nyckel.

Nyhetsblad

Styrelsen skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsblad med information om vad som händer i föreningen och som påverkar vardagen. Nyhetsbladet delas ut i er postbox.