Tränings- och hobbyrum

17 november, 2012 - 14:22 -- styrelsen

Efter extrastämman diskuterades extrarummet i huset som nyss fräschats upp och försetts med toalett, förbättrad ventilation och uttag för el/tv. Rummet ska nu inredas och det har beslutats att rummet skall förses med träningsredskap, en arbetsbänk samt en bokhylla för att byta lästa böcker.

Nya medlemmar

29 oktober, 2012 - 08:00 -- styrelsen

Sedan förra nyhetsbrevet har det varit en del omsättning i huset och vi vill hälsa våra nya medlemmar varmt välkomna: Miranda och Lino Russo i lägenhet 3045, Mikael Eriksson och Sandra Signäs i lägenhet 3073, Malin Andersson i lägenhet 3003, Gunnar och Gun-Britt Neuman 3072 samt Iris Englund och Joacim Johnsson i lägenhet 3032.

Extra stämma 18 oktober!

18 september, 2012 - 18:15 -- styrelsen

Boka redan nu torsdag kväll den 18 oktober!

Vi kommer då att hålla en extra stämma enligt stadgarna för inval av nya ledamöter till styrelsen.
Anita Haglund har som tidigare meddelats valt att avsluta sitt uppdrag på egen begäran, och föreningens kassör Louise Hansen flyttar inom kort.
Valberedningen har tagit fram två nya kandidater, och det är dessa som ska väljas in i styrelsen, förutsatt medlemmarnas godkännande.
Tillfälle finns även till diskussion och information kring aktuella frågor.

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde