Juni avgiftsfri månad!

12 mars, 2017 - 16:19 -- styrelsen

Styrelsen har beslutat att juni månad kommer att vara avgiftsfri! Trots att vi sedan årsskiftet har sänkt avgiften med 7.5 % ser ekonomin fortsatt stark ut. Utöver detta har även en extra amortering på en halv miljon kronor genomförts i slutet av 2016.

Tags: 

Regler för inglasade balkonger

12 mars, 2017 - 16:17 -- styrelsen

Som vi nämnde i förra nyhetsbladet så kommer troligtvis flera inglasningar av balkonger att ske under året som kommer. Med anledning av detta, samt att vi kontinuerligt får nya medlemmar till föreningen, vill styrelsen påminna om de regler som gäller för inglasade balkonger:

● Olika typer av golvbeläggning finns att tillgå. Tänk på fuktrisken då ni väljer golvbeläggning.
o Ingen typ av fast beläggning såsom klinkers eller liknande får monteras.

● När det gäller fast monterad belysning så finns det fastställt hur dessa får placeras och vilken typ
av armatur som får monteras. Monteringen ska vara fackmannamässigt utförd.

● Fast montering av infravärme får göras, under förutsättning att det är fackmannamässigt utfört.

● Vid framtagning av inglasning med tillhörande solskydd har stor omsorg lagts på att få ett bra och
enhetligt utförande. Det är enbart solskydd av lamell- eller rullgardinstyp från leverantören Alnova som ingår i det framtagna utförandet.
o Någon annan form av gardinupphängning, oavsett form eller färg, kan därför inte godtas.

Utöver undantagen ovan (belysning enligt ovan, solskyddsgardiner för inglasning enligt ovan samt
infravärme enligt ovan) är det ej tillåtet att fast montera någonting på fasad eller balkongräcke.

Container för grovsopor 28 april

12 mars, 2017 - 16:14 -- styrelsen

Den 28 april – 1 maj har styrelsen hyrt en container. Perfekt läge att göra sig av med grovsopor och annat skräp som annars måste köras till ÅV centralen.
Se till att ta tillfället i akt och få vårstädat där hemma! Containern kommer att placeras någonstans utanför vår huvudentré.

Klarar du dig utan el och vatten i tre dygn?

12 mars, 2017 - 16:10 -- styrelsen

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Detta förmedlas av ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Göteborg kommun har gått ut med följande information (klicka på länken): Så här klarar du dig i tre dygn - Förbered dig

Om ni är intresserade kan ni läsa mera här (klicka på länken): www.msb.se och www.72timmar.se

Tags: 

Tips

28 februari, 2017 - 18:34 -- styrelsen

* Rena fläktfilter! Med jämna mellanrum måste filtren i fläktarna ovan spisen rengöras. Detta görs enklast genom att köra filtret i diskmaskinen.

* Inget fett och oljor i vårt avloppssystem! Tänk på att torka bort fett och oljor ur stekpannor och kastruller med papper innan ni diskar. På detta sätt undviks att vi får fett och matrester i vårt avloppssystem. Detta innebär att vi kan minimera underhåll och spara pengar åt föreningen och olägenheter för dig som medlem.

Var sitter er avstängningskranar för vatten?

28 februari, 2017 - 18:31 -- styrelsen

Alla medlemmar måste ha kunskap om lägenhetens avstängningskranar för kall och varmvatten samt
radiatorerna. I händelse av vattenläcka måste man kunna stänga av vattentillförseln samt slå larm.
För er som inte vet var avstängningskranarna finns och hur man stänger av vattentillförseln, kontakta
vår fastighetsskötare Leif Hansson på 0706 – 69 90 90 eller leif.aspliden@spray.se

Silikonspray löser gnisslande dörrar och fönster

28 februari, 2017 - 18:29 -- styrelsen

Det är viktigt att kontinuerligt gå igenom och kontrollera gångjärn till dörrar och fönster. Man kan
med fördel smörja gångjärnen med silikonspray och på så sätt minska friktion och jobbigt gnissel!
Silikonspray kan även användas för att smörja gångjärnen i duschdörrarna.

Gruppavtal med ComHem

13 september, 2015 - 20:14 -- styrelsen

Den 1 oktober 2015 kommer vårt gruppavtal med ComHem gällande bredband, TV och telefoni att träda i kraft. Det är viktigt att samtliga lägenhetsinnehavare kontaktar ComHems kundtjänst på nummer 0775-171720 för att utlösa rabatten! Gruppavtalet som gäller för alla lägenheter och omfattar:
* TV - TiVo mellan
* Bredband 100/10 Mbit/s
* Telefoni Bas

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde