fastigheten

Gruppavtal med ComHem

13 september, 2015 - 20:14 -- styrelsen

Den 1 oktober 2015 kommer vårt gruppavtal med ComHem gällande bredband, TV och telefoni att träda i kraft. Det är viktigt att samtliga lägenhetsinnehavare kontaktar ComHems kundtjänst på nummer 0775-171720 för att utlösa rabatten! Gruppavtalet som gäller för alla lägenheter och omfattar:
* TV - TiVo mellan
* Bredband 100/10 Mbit/s
* Telefoni Bas

Gällande byggplanerna på Mjölktorget

7 september, 2014 - 12:15 -- styrelsen

Som många redan vet finns byggplaner för Mjölktorget. Det gäller byggnation av två punkthus istället för befintlig bebyggelse på Mjölktorget. Styrelsen har tagit del av underlagen från Stadsbyggnadskontoret, och sammanfattningsvis är vår uppfattning att byggnationen totalt sett är positiv för oss och för Kallebäck som helhet.
Det skall dock poängteras att varje medlem enskilt har möjlighet att inkomma med synpunkter till Stadsbyggnadskontoret – styrelsen har ingen talan i ärendet.
Klicka "läs mer" för mer detaljer!

Tränings- och hobbyrum

17 november, 2012 - 14:22 -- styrelsen

Efter extrastämman diskuterades extrarummet i huset som nyss fräschats upp och försetts med toalett, förbättrad ventilation och uttag för el/tv. Rummet ska nu inredas och det har beslutats att rummet skall förses med träningsredskap, en arbetsbänk samt en bokhylla för att byta lästa böcker.

Målning av våningsplansnummer utanför hissarna

4 september, 2012 - 08:48 -- styrelsen

Under sommaren har vi fått hjälp av en konstnär att snygga till väggarna utanför hissarna och måla
dit numret på våningsplanet så att man snabbt kan se vilket plan man är på. Alla våningar utom
våning sex är färdiga, där ska väggen grundmålas först på grund av skadegörelse.

Se till att vara rädda om väggarna så håller de sig snygga länge!

Sidor

Prenumerera på RSS - fastigheten