balkonger

Regler för inglasade balkonger

12 mars, 2017 - 16:17 -- styrelsen

Som vi nämnde i förra nyhetsbladet så kommer troligtvis flera inglasningar av balkonger att ske under året som kommer. Med anledning av detta, samt att vi kontinuerligt får nya medlemmar till föreningen, vill styrelsen påminna om de regler som gäller för inglasade balkonger:

● Olika typer av golvbeläggning finns att tillgå. Tänk på fuktrisken då ni väljer golvbeläggning.
o Ingen typ av fast beläggning såsom klinkers eller liknande får monteras.

● När det gäller fast monterad belysning så finns det fastställt hur dessa får placeras och vilken typ
av armatur som får monteras. Monteringen ska vara fackmannamässigt utförd.

● Fast montering av infravärme får göras, under förutsättning att det är fackmannamässigt utfört.

● Vid framtagning av inglasning med tillhörande solskydd har stor omsorg lagts på att få ett bra och
enhetligt utförande. Det är enbart solskydd av lamell- eller rullgardinstyp från leverantören Alnova som ingår i det framtagna utförandet.
o Någon annan form av gardinupphängning, oavsett form eller färg, kan därför inte godtas.

Utöver undantagen ovan (belysning enligt ovan, solskyddsgardiner för inglasning enligt ovan samt
infravärme enligt ovan) är det ej tillåtet att fast montera någonting på fasad eller balkongräcke.

De inglasade balkongerna

28 december, 2011 - 13:01 -- styrelsen

Inglasningarna har nu funnits på plats en tid, och frågor dyker upp då och då.
Ett klipp från Alnovas distribuerade infoblad för de inglasade balkongerna:

"Det är populärt att glasa in balkongen. Med inglasning och eventuellt ett infrarör, förlänger man ”utelivet” betydligt. Rätt använd är den inglasade balkongen en klar trivselfaktor. Tror man däremot att man efter inglasningen fått ett extra rum, kommer man mycket snart att bli besviken. Här kommer några råd och tips för hur man utnyttjar sin inglasade balkong på bästa sätt:

Tags: 

Infravärme och belysning på balkongerna

12 oktober, 2011 - 14:01 -- styrelsen

Efter intresse från medlemmarna har styrelsen varit i kontakt med Mölnlycke El och Antenn för en prisuppgift på infravärme och belysning på balkongerna nu när inglasningarna är klara. Eftersom balkongerna är så olika, och dessutom används olika, har vi valt att inte presentera ett gemensamt förslag, utan istället ett antal möjligheter att ta ställning till individuellt.
De som är intresserade kontaktar själva Mölnlycke El och Antenn och diskuterar fram en passande lösning i detalj. Alla priser som presenteras är färdigt installerat, inklusive arbete och moms.

Infravärme

28 augusti, 2011 - 14:03 -- styrelsen

I samband med inglasningen har vi även tittat på möjligheten till att kollektivt köpa infravärme. Vi håller på att ta fram ett par olika förslag i olika prisnivåer tillsammans med en elfirma och kommer att presentera dem så snart som möjligt. Detaljer i placering och dylikt kommer vi dock inte att styra, utan det får istället varje lägenhet som bestämmer sig för att köpa besluta i samråd med elektriker.

Golvmaterial på balkonger

28 augusti, 2011 - 14:02 -- styrelsen

Många har frågat vilket material man får lägga som golv på balkongerna om man inte vill ha den råa betongplattan.

De flesta material är ok att lägga, så länge de är lösa. Däremot får inga material limmas eller fogas mot betongplattan, framför allt inte kakel/klinkers. Främsta anledningen till detta är att man riskerar att påverka husets konstruktion och även att binda/släppa in vatten och då skapa frost/fuktskador.

Inglasningen färdig

28 augusti, 2011 - 14:01 -- styrelsen

Som säkert alla noterat är nu inglasningen helt färdig för dem som beställt det . Alla vi pratat med verkar mycket nöjda med såväl utseende som funktion. Vi har sammanställt en lista på de uppkomna skador som anmälts till oss och även gjort en genomgång av gemensamma utrymmen. De skador som hittats diskuterar vi med Alnova för att hitta en lösning.

Prenumerera på RSS - balkonger