Att bo i en bostadsrätt

Aktiviteter

En gång om året samlas vi för en gemensam ansträngning att göra vårfint. Vi avsätter ett par timmar en lördagsförmiddag som följs upp med en fika tillsammans. Vi brukar även bjuda in föreläsare på tema grannsamverkan, hemförsäkring och dylikt. Eftersom vi är en förening som vill hjälpas åt att ta hand om varandra såväl som vårt hus samlas vi med jämna mellanrum för att plocka undan och för att mötas.

Alla är välkomna till årets föreningsdag, som brukar hållas i början på maj.

Stadgar och regler

Brf Horisonten 2 Örgryte Kallebäck - Vi på Smörgatan 102 - “Här vill jag bo!”

Vi anser det viktigt att fokusera på ett högt boendevärde. Med boendevärde tänker vi på främst två områden:

 • Att vi har ett trevligt boende, med gott grannskap och gemensamhet
 • Att vi har ett hus som upplevs attraktivt att bo i - bra ekonomi och snyggt att komma till - “Här vill jag bo!”

För att ha ett så trevligt gemensamt boende som möjligt har vi stadgar och ordningsregler för hur vi ska förhålla oss till varandra och våra bostäder.
I stadgarna ingår bland annat regleringen av medlemskap, överlåtelser av ägande, rättigheter och skyldigheter. Se den bifogade länken nedan för att få fram stadgarna i sin helhet.
Ordningsreglerna i sin tur ger lite extra förstärkning. Häri förklaras vad som förväntas av oss gällande t ex grillning på balkonger (endast elgrill tillåtet!), avfallshantering och vilka nummer som gäller för felanmälan. Se den bifogade länken nedan för att få fram ordningsreglerna i sin helhet.

Stadgar

I grunden för allas trivsel i föreningen finns föreningens stadgar. Dessa gäller alla boende i föreningen och unnehåller bland annat:

 • Firma, ändamål och säte
 • Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt
 • Insats och avgifter mm
 • Bostadsrättshavarnas rättigheter och skyldigheter
 • Styrelsen
 • Räkenskaper och revision
 • Föreningsstämma
 • Meddelanden till medlemmarna
 • Fonder
 • Vinst
 • Upplösning, likvidation mm
 • Övrigt

Ordningsregler

Som tillägg till stadgarna finns även Ordningsregler som ger mera detaljerad information om hur vi förhåller inom olika frågor. Ett levande dokument som uppdateras över tiden. Ordningsreglerna består av:

 • Ansvar för ordningen
 • För vem gäller reglerna
 • Vad händer om inte ordningsreglerna följs
 • Har du frågor
 • Om allmän aktsamhet
 • Om säkerhet
 • Om gemensamma kostnader
 • Balkonger, altaner
 • Akuta problem
 • Ohyra
 • Matning av fåglar
 • Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
 • Gården
 • Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
 • Källare
 • Parabolantenn
 • Husdjur
 • Störning
 • Andrahandsuthyrning
 • Lägenhetsunderhåll
 • Förändringar i lägenheten
 • Om du tänker flytta